Stypendium MKiDN

W 2019 roku w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuję projekt “Design Thinking w instytucjach kultury”.

fot. Agnieszka Doborzyńska

Głównym celem projektu jest promowanie planowania oferty kulturalnej metodą projektową w oparciu o dogłębną analizę potrzeb odbiorców i z ich aktywnym udziałem.

Projekt obejmuje m.in.:

• szkolenia z metodyki Design Thinking dla trzech pomorskich instytucji kultury,
• konsultacje i wsparcie procesów projektowych w tych instytucjach,
• prowadzenie strony internetowej na temat projektowania oferty z udziałem odbiorców,
• opracowanie i przetestowanie e-podręcznika na temat stosowania Design Thinking w kulturze.

Na czym polega podejście Design Thinking? Piszę o tym szczegółowo na blogu.

 

           service sandbox logo

Partnerem projektu jest Instytut Kultury Miejskiej.
Konsultantką publikacji będzie Agnieszka Mróz z Service Sandbox.

Pierwszą instytucją, która w lutym 2019 przystąpiła do projektu jest Stacja Kultura – Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

Obecnie do 22 maja prowadzę nabór instytucji zainteresowanych współpracą w drugiej połowie roku. Zapraszam do kontaktu, szczegóły na blogu!

fot. Agnieszka Doborzyńska

fot. Agnieszka Doborzyńska