Miesiąc: Wrzesień 2020

Trzy światy: edukacyjne ścieżki doświadczeń w dobie kryzysu

edukacja zdalna

Już jest! Publikacja “Trzy światy: edukacyjne ścieżki doświadczeń w dobie kryzysu”, czyli podsumowanie etapu badawczego i etapu ideacji projektu “Rethinking Education”.

Projekt miał na celu wesprzeć szkoły w poszukiwaniu nowych dróg na miarę new normal, czyli nowej rzeczywistości po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Składał się z wielu elementów, takich jak inspirujące webinary czy opowiadania dla dzieci. W najnowszej publikacji znajdziecie z kolei m.in. opis doświadczeń uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów związanych z nagłym przejściem na edukację zdalną.

(Nie)raport jest zaproszeniem do zmian w nauczaniu: zmian systemowych, ale i tych niewielkich, oddolnych, wprowadzanych na poziomie szkoły czy nawet klasy. Liczymy na to, że zdefiniowane przez nas wyzwania staną się do takich zmian inspiracją. Dajemy też narzędzia, żeby łatwiej było wykonać pierwszy krok. Pokazujemy, jak pracowaliśmy podczas zdalnych warsztatów ideacji. Dzielimy się także łatwymi do zastosowania scenariuszami warsztatów online i offline, a także przykładowym procesem projektowym.

(Nie)raport pobrać można na stronie Greenhat Innovation – lidera projektu.

okładka raportu "Trzy światy: edukacyjne ścieżki doświadczeń w dobie kryzysu"