Rethinking Education – zmieniamy edukację!

rethinking education

Ostatnie miesiące to dla mnie zmiany, zmiany, zmiany… Nie wszystkie planowane wydarzenia mogły się odbyć. Nie wszystkie kursy, w których miałam wziąć udział, mogły ruszyć. Ale później ruszyła intensywna warsztatowa i badawcza praca online. Zadziały się też inne inspirujące rzeczy. Dołączyłam między innymi do Service Design Network Poland. Dzięki temu trafiłam z kolei do realizowanego pro bono projektu Rethinking Education. Cel? Wesprzeć szkoły w poszukiwaniu edukacyjnych rozwiązań na miarę nowej rzeczywistości!

Projektowi przewodzi Greenhat Innovation, a oprócz SDN Poland partnerami są Design Thinking w szkole, LEMLab, Happy Color i iteo.

Od wiosny przyglądaliśmy się temu, jak nauczyciele i nauczycielki, dzieci i młodzież oraz rodzice i opiekunowie radzą sobie z edukacją w czasie pandemii. Jak przebiega edukacja zdalna, jakie niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe i wywiady pogłębione. Analizowaliśmy omawiane w sieci problemy i podglądaliśmy dobre praktyki. Budowaliśmy empatię wobec wyzwań i trudności doświadczanych przez wszystkich funkcjonujących w systemie edukacji. Kolejnym krokiem była ideacja, czyli generowanie rozwiązań.

Chcemy pokazać na czym polega projektowanie usługi i innowacji, a także upowszechnić narzędzia, których używamy jako projektanci.

rethinking education logo

Pracujemy nad publikacją podsumowującą projekt, a tymczasem zapraszam Was do skorzystania z tej uzupełnianej na bieżąco listy projektowych materiałów:

Inspiracyjne webinary

Ideacja

  • Tablica na warsztaty ideacji przygotowana przez Agatę Ciesielską z SDN Poland.
  • Bank pomysłów – pomysły zebrane po warsztatach i uporządkowane przez projektantki z iteo: Magdalenę Brzuskę, Dorotę Grzesiczek i Ewę Zielinę.

Opowiadania dla dzieci