Miesiąc: Styczeń 2019

Kultura i design. Najlepsze konferencje 2019

Najlepsze konferencje 2019

Jeśli wśród Twoich noworocznych postanowień znalazło się zadbanie o rozwój zawodowy, to warto zaplanować udział w ciekawych wydarzeniach – nie tylko tych skierowanych ściśle do sektora kultury. Inspiracji do tworzenia niestandardowej oferty i przydatnych umiejętności dostarczyć mogą także konferencje dla projektantów z różnych dziedzin.

Oto 10 najciekawszych moim zdaniem polskich wydarzeń, na które warto się wybrać pracując w kulturze:

Kultura

Marketing w kulturze | 7-8.03.2019, Gdańsk

Interdyscyplinarny zastrzyk inspiracji. MWK to polskie i zagraniczne prezentacje oraz warsztaty dotyczące promocji, projektowania doświadczeń, badania potrzeb, zarządzania w kulturze i nie tylko. Czekając na tegoroczną edycję warto obejrzeć wystąpienia z poprzednich lat.

Badania publiczności w instytucjach kultury | 11-12.04.2019, Kraków

Badanie potrzeb odbiorców, ewaluacja działań instytucji, włączanie mieszkańców w kształtowanie oferty – wokół tych tematów skupia się tematyka konferencji. Zaprezentowany zostanie także raport podsumowujący projekt „Krakowski odbiorca kultury”. Nabór referatów i posterów trwa do 28 lutego.

Miejsca otwarte | 24-25.10.2019, Warszawa

Kolejna już edycja konferencji „Miejsca otwarte. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich” poświęcona będzie rozwijaniu miejsc współtworzonych przez mieszkańców. Mogą to być zarówno autonomiczne placówki – centra sąsiedzkie, jak i miejsca aktywności lokalnej znajdujące się w instytucjach kultury, czego doskonałym przykładem jest Dom Kultury Kadr, jeden z organizatorów konferencji. W jego siedzibie działają dwa miejsca sąsiedzkie: Przestrzeń Młodzieżowa i Przestrzeń Sąsiedzka Akumulator.

Read More